Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Władze Okręgu 2017-2020

 

Wykaz władz i organów Okręgu PZW w Siedlcach

 

Zarząd Okręgu

 

Lp.

 

Funkcja

Nazwisko i imię

1

P

R

E

Z

Y

D

I

U

M

Prezes

Jarosławski Mirosław

2

Wiceprezes ds. Organizacyjno-Sportowych

Szczęśniak Jerzy

3

Wiceprezes ds. Ochrony i Zagospodarowania Wód

Jakubik Stanisław

4

Wiceprezes ds. Młodzieży

Lipiec Krzysztof

5

Skarbnik

Białas Kazimierz

6

Sekretarz

Sałasiński Marcin

7

Kapitan Sportowy

Lipiec Wiesław

8

Członek Zarządu Okręgu

Kowalczyk Zbigniew

9

Członek Zarządu Okręgu

Piotrowski Tomasz

10

Członek Zarządu Okręgu

Mielańczuk Tadeusz

11

Członek Zarządu Okręgu

Wysokiński Dariusz

12

Członek Zarządu Okręgu

Jasiński Robert

13

Członek Zarządu Okręgu

Prachnio Tomasz 

14

Członek Zarządu Okręgu

Rzechołka Emilian


Okręgowa Komisja Rewizyjna

 

1

Przewodniczący OKR

Wrzeszcz Roman

2

Zastępca Przewodniczącego OKR

Błachnio Mariusz

3

Sekretarz OKR

Paluch Zdzisław

4

Członek OKR

Winiarek Marek

5

Członek OKR

Włodek Jacek


 Okręgowy Sąd Koleżeński

 

1

Przewodniczący

Gładysz Rafał

2

Zastępca

Borys Karol

3

Sekretarz

Komudziński Tomasz

4

Członek

Bielski Marek

5

Członek

Brzezik Alfred

6

Członek

Licbarski Kazimierz

7

Członek

Łuciuk Andrzej

8

Członek

Kukawski Robert

  

Rzecznik Dyscyplinarny Okręgu
  
Kol. Robert Jasiński